Artikelen door Ed Geerdink

De familie van  “Van Heek” uit Delden had eind 18e eeuw een bierbrouwerij. De boekhouding van deze bierleveringen werden bijgehouden in een zogenaamd “Bierboek”. Er werd niet alleen bier gebrouwen en geleverd, maar ook o.a. jenever en tabak. Dit werd vaak gedaan naar aanleiding van officiële gelegenheden,denk hierbij aan o.a. dopen, huwelijken en begrafenissen. Ook […]

7.1 Jachtpalen met jaartal 1878 en Twickel

Bij de jachtwet van 1815 werd bepaald dat jachtgebieden duidelijk aangegeven moesten worden. Daardoor zijn er vanaf die tijd zeer veel jachtpalen geplaatst om in onze streek bijvoorbeeld de jachtgebieden van Twickel en Weldam aan te geven. Er hebben meer dan 100 palen gestaan, waarbij een aantal in 1878 geplaatst zijn met de inscriptie: 1878 Twickel. Deze palen zijn geplaatst […]

7.2 Grafstenen op de Joodse Begraafplaats

Aan de overzijde van het Twentekanaal ligt op een verstilde plek in het bos de Joodse begraafplaats met tegen de veertig graven. De grond was in de 19e eeuw beschikbaar gesteld door de baron van Twickel en in 1875 gereed als begraafplaats. Er zijn enige bijzonder mooie grafstenen met uitgebreide opschrift en, die voor de doorsnee bezoeker […]

7.3 Steen boven de zuider zijingang van de Oude Blasius (1464)

In het zuiderkoor treft men een dubbele deur aan die toegang geeft tot de Oude Blasius. Dit is de deur waardoor de bewoners van kasteel Twickel naar binnen gingen. Na de restauratie van de kerk tussen 1965 en 1968 werd deze deur alleen nog door de barones van Twickel gebruikt. Boven de deur is een “eerste steen” aangebracht waarvan de inscriptie […]

7.4 Veldkei tegenover kasteel Twickel, 1959

Bijna zestig jaar geleden bood de burgerij van Stad en Ambt Delden aan de barones van Twickel een zwerfkei aan. De vijftien ton wegende steen kreeg een plek aan de Twickelerlaan, tegenover het kasteel. Aanleiding was de tachtigste geboortedag van de vrouwe van Twickel, douairière M.A.M.A. baronesse van Heeckeren van Wassenaer geboren gravin van Aldenburg Bentinck. Op 16 september […]

7.5 Grafmonument van Bernard Heinrich Cramer

Op de Algemene Begraafplaats van Delden ligt aan de westelijke kant van de ingang een aantal oude graven. Er zijn enkele bijzondere bij door hun vormgeving of hekwerk. Zo vinden we een redelijk eenvoudig, maar toch mooi grafmonument van Bernhard Heinrich Cramer, de in 1828 in Gehrde (40 km. ten noorden van Osnabrück) geboren musicus. Zijn vader was koster […]

7.6 Inscriptie boven niendeur bij Bakhuis, Vossenbrink (Kafhook), 1754

Op deze foto is de ‘niendeur’ van De Kafhook aan de Vossenbrink te zien. Hier woonde oorspronkelijk de familie Vos. De kadastrale kaart van 1832 vermeldt dan ook Vosbrink, later verbasterd tot Vossenbrink. Daarna hebben ook de families Nijland, Jacobs en Schüphaus de boerderij bewoond. Op dit moment wordt het pand bewoond door de familie Bakhuis. De wijze waarop de Romeinse cijfers […]

7.7 Gedenksteen behorende tot de buitenplaats Twickel (Petzold)

De gezaghebbende Duitse landschapsarchitect Carl Edouard Adolph Petzold werkte tussen 1885 en 1891 op Twickel. Hij ontwierp belangrijke  parkonderdelen, zoals het landschapspark tegenover het kasteel, de Umfassungsweg, de landschappelijke aanleg in de Azelermeen en de Nieuwe Weg tussen het kasteel en het spoorwegstation. Hij overleed in 1891. Ter nagedachtenis aan Petzold is in het overpark, langs het pad dat de wandelaar naar Carelshaven […]

6.1 Duivelsrooster Oude Blasius Delden

Het duivelsrooster in Delden is een ijzeren rooster. Het had oorspronkelijk ten doel te voorkomen dat loslopend vee (met name varkens) op het kerkhof kwam. Varkens wroeten, op zoek naar iets eetbaars, graag in de grond en dat vond men begrijpelijkerwijze op kerkhoven minder wenselijk. Als zo’n nieuwsgierige omnivoor toch het kerkhof wilde betreden, zakte hij met zijn poten door het rooster en kwam daarin […]