Artikelen door Ed Geerdink

6.2 Deur met de Postiljon van Longjumeau Witte Paard

Te zien is het logement ‘In den Drost van Twente’, in de volksmond ook wel ‘het Witte Paard’ genoemd, de naam die het tegenwoordig draagt. Er staat inderdaad een wit paard op het gebouw. Een paard met ruiter op zijn rug. Het is de postiljon (koerier of postrijder) van Longjumeau, een plaatsje in de buurt van Parijs, waar volgens het […]

6.3 Stadspomp

In 1894 is op de Markt in Delden een herinneringsmonument geplaatst als dank voor de door baron Van Heeckeren aangelegde waterleiding. Het voor die tijd typerende opschrift op een plaquette luidt: “DANKBARE HULDE van het bestuur en de burgers van Stad Delden aan Dr. R.F. BARON VAN  HEECKEREN VAN WASSENAER voor de door hem in de gemeente aangelegde waterleiding nov. […]

6.4 Gietijzeren roosters bovenlicht en deur Zwarte Arend

In het begin van de 19e eeuw telde Delden zeker 16 tapperijen alwaar een glas geschonken werd (en soms zelfs ook gebrouwen). Zo ook in de Zwarte Arend. Het pand Langestraat 42, gemeentelijk monument, kent naast een cultuur-historisch interessante winkelinrichting uit de 19e eeuw, een bijzonder bovenlicht waarin de zwarte arend is afgebeeld en gietijzeren deurbeslag op de dubbele winkeldeur.

6.5 Hek rondom de parkaanleg van Twickel

Langs de Twickelerlaan, aan de oostzijde van het park, strekt zich een monumentaal smeedijzeren spijlenhek uit, dat in 1891 door de firma Bayliss, Jones & Bayliss uit Londen werd geleverd. Op twee plaatsen treff en we hogere, rijk versierde toegangshekken aan, bestaande uit beweegbare vleugels  tussen hekpijlers. Op verzoek van landschapsarchitect Petzold werd het hek niet te zwaar uitgevoerd om de doorkijk […]

6.6 Waterput uit 1828

Aan de Bollenweg liggen twee oude erven, beide met een prachtige oude waterput. Het ene is Erve Diekert (ook Dieckert) op Bollenweg 2, het andere  Erve Reeboer, dat er tegenover ligt op nr. 7. De put van de foto staat op het laatste erf en is bij zonder omdat er enige letters en een jaartal in gebeiteld zijn. De eerste letter […]

6.7 Epitaaf van Johan van Raesfelt

Een epitaaf is een grafmonument ter nagedachtenis aan een over leden persoon. Het monument ligt niet op het graf, maar staat recht op aan een wand. In de Oude Blasius bevindt zich aan de noordoostmuur van het zuiderzijkoor de epitaaf van Johan van Raesfelt uit 1604. De tekst luidt: INT IAER ONS HEREN 1604, DEN 24 FEBRUARII, IS DIE EDEL […]

5.1 Doopvont r.-k. Blasius

De doopvont van Bentheimer zandsteen stamt uit 1834 en is door de toenmalige heer van Twickel – Carel van Heeckeren – geschonken aan de r.-k. kerk van Delden. De doopvont heeft dus nog gestaan in de in 1786 gebouwde r.-k. kerk, waarvoor in 1873 de huidige r.-k. Blasius in de plaats kwam. In de inventaris van het kerkelijk kunstbezit […]

5.2 Doopvont oude Blasius

Van oudsher worden christenen “mensen van de weg” genoemd, mensen die samen op weg zijn naar God. In zekere zin zijn christenen zwervers. Ook de doopvont in de Protestantse Blasiuskerk heeft een zwervend bestaan geleid (met een oecumenisch tintje). Het doopbekken dateert van 1785 en heeft oorspronkelijk in de rooms-katholieke schuilkerk van Borne gestaan. Daarna heeft de doopvont dienst gedaan in de […]

5.3 De St. Blasius Monstrans

Monstransen zijn onderdeel van het liturgisch vaatwerk in de rooms-katholieke kerk. Het zijn houders, doorgaans gemaakt van edelmetaal, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond. Monstransen werden en worden gebruikt in de r.-k. eredienst en zijn al sinds de 12e eeuw in zwang. De St. Blasius monstrans van verguld zilver, die stamt uit het 1e kwart van de 16e eeuw, is […]

5.4 Kelken van verguld zilver

Kelken zijn onderdeel van het liturgisch vaatwerk in de rooms-katholieke kerk. Zij zijn doorgaans gemaakt van edelmetaal en worden in de Mis gebruikt. Kelken zijn al sinds de eerste eeuwen van het Christendom gebruikelijk in de r.-k. eredienst. De kelken 1 en 2 stammen respectievelijk uit het 1e kwart en het midden van de 16e eeuw en kelk 3 uit het […]