Artikelen door Ed Geerdink

3.1 Serie foto’s van Twickel, Pieter Oosterhuis, 1871

De Amsterdamse fotograaf Pieter Oosterhuis (1816 – 1885) heeft zich in 1851 als daguerreotype-fotograaf gevestigd. Opgeleid als kunstschilder begon hij  in de fotografie met het maken van portretten, maar hij was ook de eerste in ons land, die stereofoto’s en stadsgezichten vervaardigde. Toch is hij vooral bekend geworden met foto’s van de scheepvaartindustrie en van de bruggenbouw. In 1871 heeft hij niet alleen […]

3.2 Serie foto’s uit de Beeldbank Twents Streekarchief

Het Twents Streekarchief in Delden beschikt in zijn beeldbank over een ware schat aan gedigitaliseerde foto’s. Deze zijn deels op internet te bekijken via  de website, maar in het archief zelf kan men een groter aantal foto’s via de computer te zien krijgen. Eén daarvan, gemaakt rond 1906, geeft een beeld van station Delden in een tijd dat er nog geen […]

3.3 Erik Meijling en Joop Franke, 80ste verjaardag M.A.M.A. van Aldenburg Beninck, 1959 (Film)

De titel zegt het al. De tachtigste verjaardag van de barones werd uitgebreid gevierd met vele pachters, personeelsleden en mensen uit Delden en omstreken. We zien de schooljeugd onder begeleiding van hun onder wijzers naar kasteel Twickel lopen om daar gezamenlijk de barones toe te zingen. We zien de pachters met hun echtgenotes voorbij komen om de landgoedeigenaresse – overigens was Twickel al zes […]

3.4 Film: Twickel, Veranderende pachtrelaties, uit 1983

In 1982 is een viertal studenten van de Universiteit van Amsterdam begonnen aan een antropologisch onderzoek naar de verhouding tussen pachters en grootgrondbezitters. Het landgoed Twickel vormde als groot gebied met veel pachters en een eigen rentmeester een interessant studie object. Zo kwam in het jaar daarop, na veel interviews en vele uren filmopname, een film tot stand waarin, behalve rentmeester ir. […]

3.5 Film over de bevrijding, Delden 1945

In Canadese nieuwsfilms zijn hier en daar kleine fragmenten uit 1945 te zien, die betrekking hebben op Delden. Deze plaats heeft in het laatste oorlogsjaar zowel op een negatieve als op een positieve wijze een niet onbelangrijke rol gespeeld. Vanaf september 1944 was het na Dolle Dinsdag  ongeveer een half jaar de plaats van het Rijkscommissariaat van Seyss-Inquart, van waaruit het bestuur […]

3.6 Foto’s Van Heekeren en Bitter uit 1842 en 1844

In het Bitterarchief, dat zich bevindt in de archiefbewaarplaats van Twickel, is een foto aanwezig uit 1844. De tand des tijds heeft wat aan de lijst geknaagd, maar het blijft een prachtig vroeg negentiende-eeuws fotoportret. Het gaat om Willem Bitter (1809 – 1872), afkomstig uit Lage en  huisknecht / kamerdienaar van baron Carel van Heekeren. In 1835 ging hij voor de eerste keer […]

3.7 Foto van twee kerken in Hengevelde

Tot verdriet van de dorpelingen moest de oude kerk, die pal naast de huidige kerk stond worden afgebroken. Deze oude kerk werd in 1912 gebouwd, voor een bedrag van 34.593 gulden. De oude kerk werd in de oorlog (17 juni 1943) gebombardeerd en raakte flink beschadigd. Tijdens dit bombardement kwamen zes mensen in Hengevelde om het leven. Pastoor Kormelink adviseerde […]

2.1 Akte aankoop Twickel 1347

In het huisarchief van Twickel bevindt zich de fraaie originele koopakte van Pinksteren 1347 (20 mei) waarbij de van oorsprong Westfaalse edelman Herman van Twickelo het huis Eijsink bij Delden koopt van zijn schoonvader de Deldense edelman Berend van Hulscher. Eijsink werd een leen van de heer van Overijssel en die heer was in de middeleeuwen de bisschop van Utrecht. […]

2.2 Overijselsche Gedenkstukken
7 delen 1781-1797

De Overijsselsche Gedenkstukken behelzen rechtshistorische beschouwingen over Overijssels recht en Overijsselse geschiedenis vergezeld van bewijsstukken. Het eerste deel verscheen in 1781 en het achtste en laatste deel verscheen in 1797. De beschouwingen zijn ontstaan uit de rechtspraktijk van Jan Willem Racer als advocaat te Oldenzaal waar hij als zodanig werkzaam was sinds 1765. Het historisch belang thans van de gedenkstukken […]

2.3 Kaart van de Twickelervaart ca. 1787

In 1772 liet graaf Carel George van Wassenaer-Obdam, heer van Twickel, op eigen kosten een vaarweg graven van Delden naar de Regge bij Enter met het doel de afvoer van nijverheids- en landbouwproducten van Twente naar west Nederland te verbeteren en met name te versnellen. Totale kosten destijds: f. 60.000. In hedendaags geld is dat ca € 500.000. Met de zo […]