Artikelen door Ed Geerdink

2.4 Beheerkaart Twickel uit 1883

De 19e eeuw was de eeuw waarin de eerste nauwkeurige kaarten van grote gebieden werden gemaakt. Er zijn beroemde oudere kaarten, zoals de  stadskaarten van Jacob van Deventer uit de 16e eeuw of de Hottingerkaart van eind 18e eeuw. Maar de kadastrale kaarten en de eerste topografische kaarten uit het tweede kwart van de 19e eeuw gaven de details nog […]

2.5 Percelenkaart van W.J. Bitter
omgeving kasteel Twickel, 1874

Willem Jacob Bitter werkte vanaf 1874 als jongste medewerker op de rentmeesterij van Twickel. In 1882 werd hij benoemd tot rentmeester van Twickel. Hij heeft verschillende, veel gebruikte kaarten van Twickel getekend. In de kaartencollectie van het huisarchief bevindt zich de Percelenkaart van de landerijen en bossen rond de kasteelboerderij, door hem getekend in 1874. Afmetingen 81 x 64 cm. De […]

2.6 Conceri Armonici (1725-1740)
door U.W. van Wassenaer Obdam

In november 1980 kwam er een publicatie, die op de Nederlandse muziek wereld grote indruk maakte. In de bibliotheek van Twickel was een muzikaal manuscript ontdekt van de hand van graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1692 – 1766). Het bleken de zes Concerti Armonici te zijn, die in 1740 in Den Haag in druk waren uitgegeven en opgedragen aan […]

2.7 Rentmeestersinstructie van
U.W. van Wassenaer Obdam uit 1760

Naast zijn betekenis als componist heeft Unico van Wassenaer Obdam een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het landgoed. Zijn instructies  voor de rentmeester waren eveneens instructies voor de pachters. Hij zag het belang van onderwijs en wilde dat de rentmeester erop toezag dat kinderen van pachters naar school gingen. Bruiloft en en begrafenissen mochten geen drinkgelagen worden. […]

1.1 Schilderijen door
Herman van der Worp

Herman van der Worp werd geboren in Zutphen als zoon van een kunstschilder, tekenleraar aan de hbs en fotograaf. Herman was net als zijn vader fotograaf en schilder in Zutphen. Als fotograaf vervaardigde hij cartes de visite, als schilder legde hij onder meer landschappen, stadsgezichten en  portretten vast. Hij was (bestuurslid en vanaf 1924, toen hij al achttien jaar in […]

1.2 Johan Völkers, Gezicht op Delden

Voor de bezoekers van café-restaurant De Sevenster is het schilderij geen onbekende. Het hangt in de gelagkamer en valt met zijn ruim anderhalve meter in het vierkant direct op. Johan Völkers (1898 – 1945), die met zijn broer een schildersbedrijf had, heeft voor zijn werk als kunstschilder les gehad van  Herman van der Worp. Deze Zutphense schilder beschikte in Delden over een atelier achter […]

1.3 Gewassen pentekening van
Abraham de Haen uit 1729

In 1729 bezochten Cornelis Pronk en Abraham de Haen Twente om in opdracht van de Amsterdamse lakenkoopman en geschiedkundige Andries Schoemaker schetsen te maken voor topografische tekeningen. Schoemaker leverde zelf de topografische aantekeningen. Op deze tekening is de linker  toren voorzien van een belvedère, vanwaar men kon uitzien over het omringende parklandschap. In de 19e eeuw is dit dakterras vervangen door het huidige tentdak. Op de balustrade […]

1.4 Holtrop, beeld “De Schreeuw”

De veelzijdige kunstenaar Riemko Holtrop heeft ooit een beeld ontworpen voor Rotterdam, maar daar koos men voor het later wereldberoemd geworden beeld “Verwoeste stad” van Ossip Zadkine, dat er in 1953 geplaatst werd. Uiteindelijk is het mooie ontwerp van Holtrop “De Schreeuw” ook uitgevoerd en in 2003 geplaatst bij het voormalige stadhuis van Stad Delden. In 2017 is het beeld na […]

1.5 Zonnewijzer bij de Oranjerie
Buitenplaats Twickel

In de tuin van Twickel staat bij de oranjerie een prachtige vergulde dubbele zonnewijzer. Het is een armillosfeer, een ringzonnewijzer, bestaande uit een bol, gevormd door een aantal banden, die onder andere de poolcirkels, keerkringen en equator voorstellen. De cijfers van de uren staan langs de binnenkant van de equator band. Daarom wordt ook gesproken van een equatoriale zonnewijzer. Er zit […]

1.6 Pachtersbank uit 1922

De tuinbank in de rotstuin van kasteel Twickel is een gebogen bank van Obernkirchner zandsteen, ontworpen en vervaardigd door de firma H.H. Beltman uit Deventer. Hij is een geschenk van de pachters en personeelsleden ter gelegenheid van het in 1922 gesloten huwelijk van baron R.F. van Heeckeren van Wassenaer en gravin M.A.M.A. van Aldenburg Bentinck. De bank is versierd […]