De familie van  Van Heek” uit Delden had eind 18e eeuw een bierbrouwerij.
De boekhouding van deze bierleveringen werden bijgehouden in een zogenaamd “Bierboek”.
Er werd niet alleen bier gebrouwen en geleverd, maar ook o.a. jenever en tabak. Dit werd vaak gedaan naar aanleiding van officiële gelegenheden,denk hierbij aan o.a. dopen, huwelijken en begrafenissen. Ook bevat het boek soms aliassen van personen en vermeld het ook vaak de plaats of gebied waar ze woonden.
Zo is in onderstaande voorbeeld op pagina  223 van het bierboek de volgende gegevens te vinden van de familie Mekenkamp:

8 meij 1778 Ger. Mekenkamp nu Semmekrot, Welbergswonder (op het Welberg wonende) debet an F. van Heek ½ ton bier geha[a]ld is.

Op 24 feb. 1779 en 25 maart 1781 wordt respectievelijk ¼  en 1/8 kraambier gehaald. (Dit werd gedronken na de doop van een kind). Op 22 maart 1784 is een kind van Ger. Mekenkamp overleden en wordt in het bieboek  vermeldt: “op zijn kinds graeve gedronken ½ ton en 4 vaene en de koster 2 vaene”. (N.B. In het bierboek wordt bij begrafenissen soms ook melding gemaakt van bier voor de koster[kostersbier], bier voor de doodgraver [doodgraversbier] en bier voor de klokkenluider[luybier]).

Op  4 sept. 1804 staat in het bierboek vermeld:”Met G. Meekenkamp van alles afgerekend, van geleverd bier en het weve loon van hem dat hij mij effen schuldig blijft”.

Op 27 november 1806 vindt er een huwelijk plaats, aangezien er dan een “½ tonne bruijlofs bier” gehaald wordt.

Op 9 november 1808 Is G. Mekenkamp  overleden. Er wordt dan in het bierboek “letterlijk vermeld: “op G. zijn graeve gedronken  ¾ tonne bier en de koster 3 vaane bier”.

De volgende achternaam index van het Bierboek te Delden omvat de periode 1769 tot ca. 1814. Aangezien er voor 1806 bijna geen overlijdensaangiften te vinden zijn is via dit boek toch nog soms te achterhalen wanneer personen in Delden en omgeving gestorven zijn. Het originele Bierboek bevind zich bij de Oudheidskamer Twente (Boekhouding bierleveringen Delden 1769 – ca. 1814 V B66 b). Het gefotografeerde bierboek is ook in te zien bij het Twents Streekarchief te Delden.