1.1 Schilderijen door
Herman van der Worp

Herman van der Worp werd geboren in Zutphen als zoon van een kunstschilder, tekenleraar aan de hbs en fotograaf. Herman was net als zijn vader fotograaf en schilder in Zutphen. Als fotograaf vervaardigde hij cartes de visite, als schilder legde hij onder meer landschappen, stadsgezichten en  portretten vast. Hij was (bestuurslid en vanaf 1924, toen hij al achttien jaar in Delden woonde, erelid van de Zutphense kunstvereniging Pictura.

Een aantal keren logeerde Van der Worp in Delden, in 1904 in hotel De Zwaan, zoals uit het gastenboek blijkt. In 1906 vestigde hij zich er definitief en bewoonde tot in 1939 permanent een zolderkamer in Hotel Carelshaven. Van hieruit reed hij op zijn driewielfiets met houten achterbak voor zijn schildersattributen naar de plekken die hij op het doek vastlegde, Delden en de bossen en boerderijen van Landgoed Twickel. Baron van Heeckeren van Wassenaer liet in 1908 een  atelier achter het hotel voor hem bouwen.

Vanaf 1939 was Van der Worp opgenomen in het R.K. Ziekenhuis in Delden, waar hij in 1941 op 92-jarige leeftijd overleed. Een aantal van zijn schilderijen hangt in Carelshaven. We kunnen met recht spreken van een Deldense schilder.