2.1 Akte aankoop Twickel 1347

In het huisarchief van Twickel bevindt zich de fraaie originele koopakte van Pinksteren 1347 (20 mei) waarbij de van oorsprong Westfaalse edelman Herman van Twickelo het huis Eijsink bij Delden koopt van zijn schoonvader de Deldense edelman Berend van Hulscher. Eijsink werd een leen van de heer van Overijssel en die heer was in de middeleeuwen de bisschop van Utrecht. De leenverhouding bleef bestaan totdat het leenstelsel in de Franse
tijd werd opgeheven en de leenman rechtens volle eigenaar werd wat hij feitelijk eigenlijk allang was. De koopakte van 20 mei 1347, waarbij behalve het huis Eijsink ook de Noordmolen werd gekocht, is het startschot geweest van een eeuwenlange ontwikkeling die geresulteerd heeft in het huidige indrukwekkende kasteel en landgoed Twickel. Eeuwenlang is de invloed van Twickel op de ontwikkeling van Stad Delden van overwegende betekenis  geweest. Je kunt rustig zeggen dat Delden in historische zin niet goed denkbaar is zonder Twickel.