2.3 Kaart van de Twickelervaart ca. 1787

In 1772 liet graaf Carel George van Wassenaer-Obdam, heer van Twickel, op eigen kosten een vaarweg graven van Delden naar de Regge bij Enter met het doel de afvoer van nijverheids- en landbouwproducten van Twente naar west Nederland te verbeteren en met name te versnellen. Totale kosten destijds: f. 60.000. In hedendaags geld is dat ca € 500.000. Met de zo genoemde Twickelervaart werd vanaf Delden via Regge, Vecht en Zuiderzee één doorgaande vaarroute gerealiseerd naar het westen van Nederland en Friesland. In 1787 liet de graaf in kleur een mooie kaart van de hele Twickelervaart maken door Herman Jan van der Wijck. Op die kaart staan ook het kasteel en de stad Delden. Wie de kaart ziet en een beetje thuis is in de historische cartografie, ziet meteen de gelijkenis met de kaarten uit de zogenaamde Hottinger-atlas. Dat is geen toeval want van der Wijck heeft een werkzaam aandeel gehad in de vervaardiging van de Hottinger-kaarten. In het huisarchief van Twickel is deze stille maar mooie getuige van wellicht de grootste particuliere investering in de economie van het 18e eeuwse Twente nog steeds te zien.