2.4 Beheerkaart Twickel uit 1883

De 19e eeuw was de eeuw waarin de eerste nauwkeurige kaarten van grote gebieden werden gemaakt. Er zijn beroemde oudere kaarten, zoals de  stadskaarten van Jacob van Deventer uit de 16e eeuw of de Hottingerkaart van eind 18e eeuw. Maar de kadastrale kaarten en de eerste topografische kaarten uit het tweede kwart van de 19e eeuw gaven de details nog beter weer. Ook de beheerkaart van Twickel uit 1883 is een nauwkeurige kaart. Hij is getekend door W.J. Bitter, de toenmalige rentmeester van Twickel. Hij geeft in verschillende tinten groen het gebied van Twickel weer en doet denken aan de kaarten die in onze eigen tijd van het land goed worden uitgegeven. We vinden er de namen van de boerderijen op, de veldnamen, die we nu nog vaak  in straten tegenkomen. We zien met kruisjes bruggen en duikers aangegeven, de molens staan er op: Eschmolen, Veldmolen, Noordmolen, Zaagmolen en de Oldemeule. Ook gemeentegrenzen en Markengrenzen. Ook al is de kaart in 1883 vervaardigd, de nieuwste veranderingen in het landschap zijn er niet op aangegeven. Zo ontbreken de R.K. kerk van Delden en sommige huizen die toen al gebouwd waren. De spoorlijn is ook nog een ruw tracé. De basis is dus een oudere topografische kaart. Het blijft in elk geval een mooie overzichtskaart van het landgoed van 135 jaar geleden.