2.5 Percelenkaart van W.J. Bitter
omgeving kasteel Twickel, 1874

Willem Jacob Bitter werkte vanaf 1874 als jongste medewerker op de rentmeesterij van Twickel. In 1882 werd hij benoemd tot rentmeester van Twickel. Hij heeft verschillende, veel gebruikte kaarten van Twickel getekend. In de kaartencollectie van het huisarchief bevindt zich de Percelenkaart van de landerijen en bossen rond de kasteelboerderij, door hem getekend in 1874. Afmetingen 81 x 64 cm. De schaal is niet aangegeven, maar ligt rond de 1 : 2000. Met legenda van de namen van de percelen en hun afmetingen in bunders, roeden en ellen. Op de kaart is nog veel herkenbaar, zoals een aantal  gebouwen, de loop van paden, beken en Twickelervaart. De kasteelboerderij was in 1787 gebouwd als melk veehouderij naar Fries model. Het woorddeel “maat” in de legenda verwijst naar weidegrond. Ulk is een Twentse naam voor bunzing. De naam Ossenweide komt nog voor in een van de tunneltjes onder de rondweg. Maar de Bothof ligt langs de Twickelerlaan, terwijl de Kattenbothof, die wij nu nog in Delden kennen, daar weer een eind vandaan ligt.