3.4 Film: Twickel, Veranderende pachtrelaties, uit 1983

In 1982 is een viertal studenten van de Universiteit van Amsterdam begonnen aan een antropologisch onderzoek naar de verhouding tussen pachters en grootgrondbezitters. Het landgoed Twickel vormde als groot gebied met veel pachters en een eigen rentmeester een interessant studie object. Zo kwam in het jaar daarop, na veel interviews en vele uren filmopname, een film tot stand waarin, behalve rentmeester ir. C. Brunt, ook pachters aan het woord  komen. We zien hoe pachters steeds meer konden meepraten op het landgoed en er een pachterscommissie werd ingesteld. Het was niet meer alleen de landgoedeigenaar, in dit geval het stichtingsbestuur, dat via de rentmeester het beleid bepaalde ten aanzien van de pachters. De film geeft een aardig beeld  van de veranderingen in de loop der tijd. Eén van de makers van deze film is Wim Boevink (nu als journalist werkzaam voor het dagblad Trouw).

Bent u benieuwd naar de film? Hij bestaat uit 3 delen, klik op DEEL I  – DEEL IIDEEL III.