3.5 Film over de bevrijding, Delden 1945

In Canadese nieuwsfilms zijn hier en daar kleine fragmenten uit 1945 te zien, die betrekking hebben op Delden. Deze plaats heeft in het laatste oorlogsjaar zowel op een negatieve als op een positieve wijze een niet onbelangrijke rol gespeeld. Vanaf september 1944 was het na Dolle Dinsdag  ongeveer een half jaar de plaats van het Rijkscommissariaat van Seyss-Inquart, van waaruit het bestuur in bezet Nederland werd aangestuurd. Na de bevrijding van Delden op 4 april 1945 werd Twickel een aantal maanden het hoofdkwartier van het Canadese bevrijdingsleger. Opperbevelhebber generaal Crerar verbleef op Twickel en hield zelf korte tijd Seyss-Inquart gevangen in een tent bij de watertoren. Op een filmfragment van minder dan een minuut zien we hem een deel van zijn troepen toespreken met kasteel Twickel op de achtergrond. Hij spreekt na de definitieve bevrijding van Neder land en Europa van het naziregime. Delden – overigens niet genoemd in het fragment – als onderdeel van een stukje wereldgeschiedenis.

Klik hier om de film te bekijken.
De tijdstippen waarop Delden in beeld is, zijn de minuten: 2.15 – 2.33 – 9.37.
Op minuut 2.15 rijdt een tank door Delden, op 2.33 ziet u een brandende boerderij of schuur in de buurt van de Oosterhof t.z. van het kanaal en op minuut 9.36 Seyss Inquart bij een tent bij het kasteel.

Klik hier om Generaal Crerar te zien spreken. Tijdstip: 44.48 – 45.44 minuten.