3.6 Foto’s Van Heekeren en Bitter uit 1842 en 1844

In het Bitterarchief, dat zich bevindt in de archiefbewaarplaats van Twickel, is een foto aanwezig uit 1844. De tand des tijds heeft wat aan de lijst geknaagd, maar het blijft een prachtig vroeg negentiende-eeuws fotoportret. Het gaat om Willem Bitter (1809 – 1872), afkomstig uit Lage en  huisknecht / kamerdienaar van baron Carel van Heekeren. In 1835 ging hij voor de eerste keer met de baron en diens echtgenote Cornélie van Wassenaer mee naar Parijs. Tijdens één van de volgende verblijven in Parijs, in 1844, werd hij gefotografeerd.

 

Twee jaar daarvóór hadden Carel en zijn vrouw Cornélie samen met  Carels broer Willem zich al in Parijs laten fotograferen. Er zijn drie verschillende foto’s gemaakt en van deze daguerreotypes bevindt er zich één in het huisarchief Twickel. Dit moet de oudste foto zijn. Ze zijn vijf jaar na de eerste foto van Daguerre gemaakt en drie jaar na de eerste foto in Nederland. We mogen er trots op zijn dat we zo’n foto in Delden hebben.