4.2 Kistje met bodemmonsters van boringen in Deldense bodem in 19e eeuw

Het kistje, met onder meer de eerste zoutvondst, is door de Stichting Twickel in bruikleen gegeven aan het in het centrum van Delden gevestigde Zoutmuseum. In de jaren 1886/1887 liet Baron van Heeckeren van Wassenaer op het landgoed Twickel boren naar schoon drinkwater. Zijn broer was overleden na het eten van door vuil water verontreinigde oesters. Vandaar dat hij het belang van schoon drinkwater inzag. Hij gaf de Duitse firma F.H. Deseniss & A. Jacobi opdracht tot de boringen. Zij boorden tot wel 562 meter diep. Nooit eerder werd er zo diep geboord in Nederland. Zij vonden geen goed drinkwater, wel zout op een diepte van 486 meter. Op verschillende dieptes werden bodemmonsters genomen. In het kistje bevinden zich monsters uit de lagen rondom de zoutlaag. In het vakje met nummer 77 zit het eerste zout dat ooit uit de Twentse bodem gewonnen werd. Dit zout werd naar schatting zo’n 200 miljoen jaar geleden afgezet in de Deldense bodem: toen was Nederland nog zee.