4.3 Staatsieberline Twickel, ca. 1825

Een staatsieberline werd vroeger bij zeer formele gelegenheden door voorname families gebruikt. In Nederland beschikken alleen Museum Van Loon, het Koninklijk Staldepartement en Twickel over een dergelijk rijtuig. De Twickeler berline is hoogstwaarschijnlijk rond 1825 gebouwd voor Sophia barones Van Heeckeren van Kell, die in 1808 trouwde met Jacob graaf Van Wassenaer Obdam. Mogelijk schafte Sophia de berline aan toen zij na een reis naar St. Petersburg – in het gevolg van de prins van Oranje (de latere koning Willem II) en zijn gemalin Anna Paulowna in 1825 – tot grootmeesteres van Anna Paulowna werd benoemd. In die functie zal zij zeker door de straten van de hofstad zijn gereden. Na het overlijden van Sophia in 1847 erfde haar broer Willem van Heeckeren van Kell op Ruurlo haar nagelaten bezittingen. Na een lang verblijf op kasteel Ruurlo kwam de koets uiteindelijk in 1962 terecht bij  het Nationaal Rijtuigenmuseum in Leek. Helaas verkeerde de berline in deplorabele staat. Op initiatief van de stichting Twickel is de staatsieberline met ondersteuning van enkele fondsen in 2016 gerestaureerd. Voor zover men nu weet is de Twickeler berline het oudst bewaard gebleven exemplaar.