5.5 Drie gebrandschilderde ramen van de Oude Blasius (1969)

Bij de grote restauratie van de Oude Blasius rond 1968 zijn er in het hoofd koor drie gebrandschilderde ramen geplaatst, geschonken door de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in dat jaar. Barones van Heeckeren van Wassenaer mocht als kerkvoogd kiezen voor een geschenk en dat werden de ramen. Zij zijn ontworpen door Kees Andréa (1914 – 2006) uit Den Haag en in 1969 geplaatst. De Zout industrie, later Akzo, had een speciale band met Twickel omdat bij de eerste boring naar water, die in het kasteelpark in 1886/1887 plaats vond, zout naar boven kwam. Dit leidde jaren later tot het ontstaan van de zoutindustrie in Boekelo, later in Hengelo. In het linker raam, dat de nacht voorstelt, vinden we dit terug als onderschrift bij allerlei vogels en vissen: “Gij zijt het zout der aarde” (Mattheus 15:13). Op het middelste raam zijn afgebeeld Christus, de symbolen voor de vier evangelisten en ook een symbool voor de Blasiuszegen, die op 3 februari tegen keelziekten wordt gegeven. Het rechter raam, de dag, heeft veel planten en dieren en de tekst: “Gij zijt het licht der wereld” (Mattheus 5:14).