5.7 Naberorgel in de Oude Blasiuskerk te Delden

Het meest markante toegevoegde onderdeel aan het interieur van de kerk is het in 1847 door Carl Friedrich August Naber uit Deventer gebouwde orgel. De orgelkas en het balkon vormen een vermenging van de speelse neo-barokke en de strakke neoclassicistische stijl. Het balkon wordt gedragen door zes houten Toscaanse zuilen, in marmer geschilderd. Het orgel is geschonken door de bewoners van Twickel, Carel van Heeckeren van Wassenaer en zijn vrouw Cornélie. De orgelkas bestaat uit een strakke hoofdvorm van drie vooruitstekende torens met twee velden er tussenin. Het geheel wordt omlijst door speelse plantenornamenten. Op de buitenste torens bevinden zich twee gebeeldhouwde engelen, de linker bazuin blazend, de rechter harpspelend. Op de middelste toren zien wij een harp. Dit orgel geldt als één van de mooiste Naberorgels van ons land. Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staan ruim 600 orgels geregistreerd, waaraan monumentale waarde wordt toegekend. Van dit aantal blijken er 13 door Naber gebouwd te zijn tussen 1825 en 1870. Meer dan de helft van deze 13 bevindt zich in de provincie Gelderland, slechts één in Overijssel, in Delden.De plaats van de organist is links naast het orgel. De twee manualen en het pedaal zijn evenals de registertrekkers aan de orgelkas vast gebouwd. We spreken dan van claviatuur.