6.3 Stadspomp

In 1894 is op de Markt in Delden een herinneringsmonument geplaatst als dank voor de door baron Van Heeckeren aangelegde waterleiding. Het voor die tijd typerende opschrift op een plaquette luidt: “DANKBARE HULDE van het bestuur en de burgers van Stad Delden aan Dr. R.F. BARON VAN  HEECKEREN VAN WASSENAER voor de door hem in de gemeente aangelegde waterleiding nov. 1894” De stadspomp is ook voorzien van een dubbele sierlantaarn. Aan vier zijden zijn wapens van Twickel en Delden bevestigd. Bovendien zijn er bekkens en leeuwenkoppen met spuwers aangebracht. De pomp heeft niet alleen betekenis als herinnering aan de aanleg van de waterleiding en in samenhang daarmee meer hygiëne voor de bewoners van Delden, maar de zoektocht naar water heeft ook geleid tot de vondst van zoutlagen in de Twentse bodem en het ontstaan van de zoutindustrie. Wanneer de Deldense ijsbaan open is hangen er vlaggen aan de stadspomp om dit kenbaar te maken.