6.5 Hek rondom de parkaanleg van Twickel

Langs de Twickelerlaan, aan de oostzijde van het park, strekt zich een monumentaal smeedijzeren spijlenhek uit, dat in 1891 door de firma Bayliss, Jones & Bayliss uit Londen werd geleverd. Op twee plaatsen treff en we hogere, rijk versierde toegangshekken aan, bestaande uit beweegbare vleugels  tussen hekpijlers. Op verzoek van landschapsarchitect Petzold werd het hek niet te zwaar uitgevoerd om de doorkijk van het park naar de rest van de buitenplaats niet te verstoren. Het smeedijzeren hek gaat over in een houten palen afrastering rondom het gehele kasteelpark. Het hek is van belang vanwege de  ouderdom en de historische begrenzing van het kasteelpark. Ook vanwege de gaafheid in combinatie met het materiaalgebruik en vanwege de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.