6.7 Epitaaf van Johan van Raesfelt

Een epitaaf is een grafmonument ter nagedachtenis aan een over leden persoon. Het monument ligt niet op het graf, maar staat recht op aan een wand. In de Oude Blasius bevindt zich aan de noordoostmuur van het zuiderzijkoor de epitaaf van Johan van Raesfelt uit 1604. De tekst luidt:

INT IAER ONS HEREN 1604, DEN 24 FEBRUARII, IS DIE EDEL UND EHRNVEST IOHAN VAN RAESVELT TO TWICKLO  GOTSALIGLICK IN CHRISTO ENTSLAPEN DER ZELE GODT GENADICH SI AMEN.

De Epitaaf is voorzien van familiewapens. Boven de inscriptie zijn de familiewapens van Raesvelt en Twickelo afgebeeld. Aan de linkerzijde van de  inscriptie staan de wapens van Raesvelt, Wilich, Homot en Palant. Aan de rechterzijde vinden we de wapens van Twickelo, Stecke, Rvtenbergen en Middachten. Het monument herinnert aan Johan van Raesfelt die in 1562 Twickel erfde van zijn vader, Goossen van Raesfelt. Omdat zijn vader grote schulden had gemaakt verkeerde Johan in geldnood. Plunderingen door Spaanse huursoldaten en het wegvallen van inkomsten uit het Drostambt Twente leidden er toe, dat hij erven en landerijen moest verpanden. Uiteindelijk keerde de situatie zich ten goede.