7.1 Jachtpalen met jaartal 1878 en Twickel

Bij de jachtwet van 1815 werd bepaald dat jachtgebieden duidelijk aangegeven moesten worden. Daardoor zijn er vanaf die tijd zeer veel jachtpalen geplaatst om in onze streek bijvoorbeeld de jachtgebieden van Twickel en Weldam aan te geven. Er hebben meer dan 100 palen gestaan, waarbij een aantal in 1878 geplaatst zijn met de inscriptie: 1878 Twickel. Deze palen zijn geplaatst nadat het landgoed Weldam van Twickel werd afgescheiden. In 1923 maakte een nieuwe jachtwet deze manier van het aangeven van grenzen overbodig. Veel jachtpalen bleven staan maar meer verdwenen er. Nu staan er nog 29, met dien verstande dat sommige palen door verandering van wegen niet meer op hun oorspronkelijke plaats staan maar wel in de buurt. Er zijn de laatste jaren door de stichting Twickel ook een aantal gebroken palen hersteld en van een nieuw onderstuk voorzien. Die delen zijn evenals de  oorspronkelijke paal gemaakt van Bentheimer zandsteen. Van het genoemde aantal van 29 staan er zeven buiten de gemeente Hof van Twente, drie bevinden zich in de oude gemeente Stad Delden, de overige negentien in Ambt. Daarvan staat er één bij de jachtschuur aan het Bornsevoetpad, maar op een plek waar er vanouds geen stond.