7.2 Grafstenen op de Joodse Begraafplaats

Aan de overzijde van het Twentekanaal ligt op een verstilde plek in het bos de Joodse begraafplaats met tegen de veertig graven. De grond was in de 19e eeuw beschikbaar gesteld door de baron van Twickel en in 1875 gereed als begraafplaats. Er zijn enige bijzonder mooie grafstenen met uitgebreide opschrift en, die voor de doorsnee bezoeker gedeeltelijk of helemaal niet te lezen zijn vanwege de Hebreeuwse tekst. De oudste steen is die van Elizabeth de Leeuw – Samüels (1802-1879) en het Nederlandse opschrift aan de voorzijde van de steen met zijn dakvormige top luidt: Hier rust / het stoffelijk overschot /van / Mj. de Wed. de Leeuw / Geb. Samüels. / Geboren te Rijssen / 6 Augustus 5562 / Overleden te Delden. /11 December. 5640. / De Hebreeuwse tekst op achterzijde steen: P N / Haar huis werd gesteund door haar gratie en medeleven / Haar handen hebben nooit rust gezocht /  Voor haar kinderen was zij vader en moeder / een goede vrouw…. (tekst uit Spreuken) / Haar naam is Bele de dochter van Abraham / de vrouw van Jozef de Leeuw / en de naam van haar moeder is Riska / Ze was geboren op 8 Av 5562 en ze ging / naar haar eeuwigheid op woensdag 2 Tevet 640 / TNSBH