7.3 Steen boven de zuider zijingang van de Oude Blasius (1464)

In het zuiderkoor treft men een dubbele deur aan die toegang geeft tot de Oude Blasius. Dit is de deur waardoor de bewoners van kasteel Twickel naar binnen gingen. Na de restauratie van de kerk tussen 1965 en 1968 werd deze deur alleen nog door de barones van Twickel gebruikt. Boven de deur is een “eerste steen” aangebracht waarvan de inscriptie luidt:

INT JAER ONS HERE MCCCC en LXIII UN EYN DOE WAERRT THO DESSER KERCKE GHELECHT DE EERST STEEN

De steen geeft aan dat met de bouw van dit deel van de kerk in 1464 is gestart. De tekst kan alleen betrekking hebben op het zuiderschip omdat een groot deel van de kerk er toen al stond.