7.4 Veldkei tegenover kasteel Twickel, 1959

Bijna zestig jaar geleden bood de burgerij van Stad en Ambt Delden aan de barones van Twickel een zwerfkei aan. De vijftien ton wegende steen kreeg
een plek aan de Twickelerlaan, tegenover het kasteel. Aanleiding was de tachtigste geboortedag van de vrouwe van Twickel, douairière M.A.M.A. baronesse van Heeckeren van Wassenaer geboren gravin van Aldenburg Bentinck. Op 16 september 1959 luidden ’s morgens de Deldense kerkklokken haar verjaardag in. Even later zongen de samengedromde schoolkinderen op het kasteelplein de barones uit volle borst toe. Het huldigingscomité vanuit de burgerij van Stad en Ambt Delden, met als voorzitter mr. dr. J.W. Schneider, bood ’s middags als geschenk een eeuwenoude zwerfkei uit de bossen van Twickel aan met daarin gebeiteld de waarschuwende woorden:

VERSTA UW HISTORIE,
BEWAAR UWE GLORIE.
DELDEN ONTWIKKEL,
LAAT TWICKEL TWICKEL.

Zestig jaar later is deze tekst in het licht van alle hedendaagse bedreigingen van het landgoed zoals stadsuitbreiding, wegenaanleg en industrieterreinen
actueler dan ooit. De boodschap heeft niets aan kracht ingeboet.