7.5 Grafmonument van Bernard Heinrich Cramer

Op de Algemene Begraafplaats van Delden ligt aan de westelijke kant van de ingang een aantal oude graven. Er zijn enkele bijzondere bij door hun vormgeving of hekwerk. Zo vinden we een redelijk eenvoudig, maar toch mooi grafmonument van Bernhard Heinrich Cramer, de in 1828 in Gehrde (40 km. ten noorden van Osnabrück) geboren musicus. Zijn vader was koster en organist. In Delden is hij organist van de Oude Blasius geworden. Daarnaast was hij muziekleraar. Zijn woonhuis lag aan de Markt in Delden en was tot 2017 lange tijd de praktijk van dokter Dijkstra. Hij trouwde in Delden twee maal en werd vader van 10 kinderen. Op 61-jarige leeft ijd overleed hij in 1889. Het grafmonument heeft op het basement een tak met bladeren en in het fronton aan de bovenzijde een lier, zoals we die ook zien boven op het door hem altijd bespeelde Naberorgel in de Oude Blasius. Als sluitstuk heeft het grafmonument een vaas waarover een doek gedrapeerd is.