7.7 Gedenksteen behorende tot de buitenplaats Twickel (Petzold)

De gezaghebbende Duitse landschapsarchitect Carl Edouard Adolph Petzold werkte tussen 1885 en 1891 op Twickel. Hij ontwierp belangrijke  parkonderdelen, zoals het landschapspark tegenover het kasteel, de Umfassungsweg, de landschappelijke aanleg in de Azelermeen en de Nieuwe Weg tussen het kasteel en het spoorwegstation. Hij overleed in 1891. Ter nagedachtenis aan Petzold is in het overpark, langs het pad dat de wandelaar naar Carelshaven voert, een ge denk steen geplaatst, waarvan de tekst luidt:

Zur Erinnerung. Die Landschafts-Gartenkunst ist ein Malen in der Natur; Das Werkzeug des Schaffens ist der Spaten; Dasjenige des Erhaltens und der Fortbildung die Axt; Sie ist die Eiserne Zeichenstift des Landschaftsgärtners”.

Petzold schreef de tekst ooit in het gastenboek van Twickel. Hij benadrukt hiermee dat een landschap weliswaar tot stand komt door de aanplant van bomen en struiken met de schop, maar dat het voortbestaan afhankelijk is van uitdunning met de bijl.