Catalogussen Inhoud Archief en Periodieken

Catalogus “Inhoud archief”

Wij hebben al onze “producten” geregistreerd in een catalogus. Deze catalogus geeft een overzicht van alle boeken, videobanden, DTB-boeken, Rechterlijke Archieven, Volkstellingen, Notarieel Archief, enz.

Download hier onze nieuwste producten-catalogus.

U kunt deze dan eventueel op uw eigen computer opslaan.

Catalogus “Periodieken”

In Twente worden veel bladen uitgegeven door verschillende verenigingen, heemkunde organisaties, gemeenten, enz. enz. Ook hier hebben we een catalogus gemaakt die u hiernaast kunt inzien c.q. downloaden.

Download hier onze nieuwste periodieken-catalogus.

U kunt deze dan eventueel op uw eigen computer opslaan.