Verkiezing Pronkstuk van Delden

Inleiding

In januari 2018 is de Akte van Verlatinge  aangewezen tot hét pronkstuk van Nederland. Zo’n verkiezing is altijd erg betrekkelijk, maar het aardige van dat televisieprogramma was dat allerlei interessante voorwerpen de revue passeerden, waardoor we nog eens gewezen werden op ontwikkelingen in het verleden. Zo zagen we bijzondere techniek bij de eerste microscoop, prachtige schilderkunst, het dagboek van Anne Frank. De drie voorwerpen uit de finale waren naast genoemd Plakkaat de microscoop van Leeuwenhoek en de Nachtwacht van Rembrandt.

Het idee ontstond om ook voor Delden (Stad en Ambt) een lijst van pronkstukken op te stellen en dat is inmiddels gelukt.

Er zijn zeven categorieën gevormd met elk zeven voorwerpen. Heel bewust zijn daarbij bouwwerken weggelaten. In beginsel moest elk voorwerp te verplaatsen zijn. Daarbij zijn de regels wat opgerekt omdat veel objecten niet te verplaatsen zijn, tenzij een gebouw wordt afgebroken. Zo is een vele eeuwen oude steen met inscriptie in de muur van de Oude Blasiuskerk wel opgenomen, evenals gebrandschilderde ramen in beide kerken van Delden. Overigens komen een aantal van die ramen uit een kerk in Groningen en vallen duidelijk wel binnen de normen.

Een ander uitgangspunt was dat de voorwerpen openbaar moeten zijn. Dus geen bijzonder schilderij, dat in een huiskamer aan de muur hangt en voor het publiek nooit zichtbaar is. Daarom ook geen voorwerpen uit kasteel Twickel, want ook die zijn maar sporadisch te zien. Wel zijn de beroemde 18e eeuwse Concerti Armonici van Unico van Wassenaer in de lijst opgenomen. Deze muziek is immers overal te beluisteren. Bijzondere archiefstukken uit het Huisarchief van Twickel zijn ook opgenomen. Daarvoor zal ook een speciale open dag bij het kasteel gehouden worden op zaterdagmiddag 3 november, waarbij zowel het huisarchief als de stallen bezocht kunnen worden. Daar is ook de staatieberline, één van onze pronkstukken, te bewonderen. Overigens zijn de voorwerpen uit de tuin altijd te zien tijdens de dagen waarop de tuin is opengesteld.

Wij zijn ons ervan bewust dat er veel objecten uit het bezit van Twickel komen, maar hieraan ontkom je niet wanneer zo’n bijzonder landgoed deel uitmaakt van je naaste omgeving. Bovendien staan veel voorwerpen uit het kasteelpark op de lijst van Rijksmonumenten.

Wij beseffen dat de door ons gedane keuzes van objecten betrekkelijk is. Anderen zullen gedeeltelijk tot andere keuzes komen. Dat is niet erg; het is belangrijk om te beseffen hoeveel bijzondere voorwerpen wij in onze directe omgeving hebben. De historische discussie, die losbarstte over de keuze van het pronkstuk van Nederland, is vooral aardig als discussie. Het is niet belangrijk welk voorwerp het winnende object is, als we maar zien hoeveel belangwekkende dingen uit het verleden zich in onze omgeving bevinden.

De verschillende categorieën en de keuzes daaruit

De uitgekozen pronkstukken zijn verdeeld over de volgende categorieën:

1  Kunst
2  Historische documenten en boeken
3  Beeldmateriaal
4  Producten van nijverheid (of voorwerpen uit de sfeer van werken en wonen)
5  Kerkelijke kunst, o.a. kerkelijke gebruiksvoorwerpen
6  Kleine monumenten
7  Inscripties

Elke categorie kent op zich weer zeven objecten, die in een willekeurige volgorde staan. Eén is niet zonder meer mooier dan twee. Men kan zich soms afvragen of een bepaald voorwerp niet beter in een andere categorie geplaatst kan worden. Twijfel mag er altijd bestaan.

Hoe te stemmen?

U kunt een keuze maken via deze website of via de keuzekaart die in de speciale uitgave van het blad Onder de Linden is uitgebracht. Daarbij moet er één voorwerp per categorie gekozen worden. U kiest dus in totaal zeven voorwerpen, één uit elke categorie in de periode van half oktober tot en met 14 november. De speciale uitgave van Onder de Linden komt uit op 16 oktober 2018.

De stemkaart kunt u uiterlijk 14 november 2018 deponeren bij een aantal inleverplaatsen, te weten:
In Delden in de brievenbus bij Stadshagen 200 of bij de Readshop
In Bentelo bij de dagwinkel
In Hengevelde bij Bazar Jon

Stemavond

Op woensdag 28 november 2018 wordt het resultaat van de verkiezing op de bijeenkomst in het Stadscentrum Het Parochiehuis in Delden door zeven “ambassadeurs” verdedigd. Elke ambassadeur houdt een vlammend betoog voor zijn/haar pronkstuk uit zijn/haar categorie. De mensen in de zaal maken daarna een definitieve keuze uit de pronkstukken, zodat er één als hét Pronkstuk van Delden (Stad en Ambt) overblijft.

Zet deze datum in uw agenda. KOM en STEM!