Catalogussen Genealogie, Periodieken en Boeken in de verkoop

Catalogus “Genealogie”

Wij hebben al onze genealogie producten geregistreerd in een catalogus. Deze catalogus geeft een overzicht van alle boeken, DTB-boeken, Rechterlijke Archieven, Volkstellingen, Notarieel Archief, enz.

Download hier onze nieuwste genealogie catalogus.

U kunt deze dan eventueel op uw eigen computer opslaan.

Catalogus “Periodieken”

In Twente worden veel bladen uitgegeven door verschillende verenigingen, heemkunde organisaties, gemeenten, enz. enz. Ook hier hebben we een catalogus gemaakt die u hiernaast kunt inzien c.q. downloaden.

Download hier onze nieuwste periodieken-catalogus.

U kunt deze dan eventueel op uw eigen computer opslaan.

Catalogus “Boeken in de verkoop”

We hebben in de loop van de jaren veel boeken aangekocht en/of ontvangen. Vaak hebben we dubbele exemplaren of we hebben ze gedigitaliseerd. Deze boeken kunnen dan in de verkoop.

Download hier onze nieuwste catalogus “Boeken in de verkoop”.

U kunt deze dan eventueel op uw eigen computer opslaan.