Stichting Historisch Centrum Hof van Twente – Twents Streekarchief

Het Twents Streekarchief

Het Twents Streekarchief (TSA), opgericht in 1993, valt onder de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente.

De doelstellingen zijn:

 • ondersteuning bieden bij genealogisch onderzoek (stambomen uitzoeken)
 • verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van documenten, foto’s, boeken en publicaties in allerlei vorm over steden, dorpen en historische gebouwen
 • mogelijkheid bieden aan andere organisaties met een maatschappelijk doel, om hun archieven open te stellen voor historisch onderzoek

Het is destijds een bewuste keuze geweest om de informatie te beperken tot Twente en de direct daaraan grenzende gebieden in Nederland en Duitsland.

Het Twents Streekarchief wordt sinds de oprichting geheel draaiende gehouden door vrijwillige medewerkers, waarbij het bescheiden budget voornamelijk wordt gebruikt voor uitbreiding van de collectie.
Voor verdere uitbreiding en aanvulling van de collectie zijn we mede aangewezen op uw inbreng. Heeft u nog krantenartikelen, foto’s, oude familieboekjes, etc. dan stellen we het zeer op prijs deze van u te mogen ontvangen. Met alleen kopieën ervan zijn we ook geholpen. Opsturen ervan kan uiteraard . Wilt u persoonlijk langskomen dan bent u van harte welkom.

Onze informatiebronnen kunt u raadplegen door de studiezaal te bezoeken. Deze zaal maakt onderdeel uit van de Openbare Bibliotheek Delden en bevind zich in de benedenruimte. Er is een lift aanwezig. De medewerkers kunnen u zonodig een helpende hand bieden bij het onderzoek. Informatie kan ook schriftelijk, telefonisch of via de website verkregen worden.
Hieronder een zeer beknopte opsomming van onze informatiebronnen:

 • Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van voor 1811, veelal met index
 • Geïndiceerde overzichten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (een groot deel van de akten te raadplegen middels microfiches)
 • Volkstellingen van 1748-1795
 • Registers van naamsaanneming van 1811
 • Inventaris en excerpten van rechterlijke archieven tot 1811
 • Repertoria op de notariële archieven van 1811 tot 1912
 • Marke-boeken in boekvorm en op microfiche
 • Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Duitse grensplaatsen

De bibliotheek bevat daarnaast:

 • Vele inventarissen en registers van adelijke huizen, kerken en instellingen
 • Kadastrale gegevens
 • Veel genealogieën
 • Bronnenboeken over Twente en de afzonderlijke gemeenten
 • Een groot aantal jaarboeken en periodieken van Twentse historische verenigingen
 • Topografische-, landkaarten en plattegronden

Via deze website kunt u de catalogus raadplegen. Daartoe onder “zoeken” het door u gezochte item invoeren.

Archieven van andere organisaties:
Aanwezig zijn (tevens opgenomen in de catalogus) ook de archieven van:

 • Heemkunde Ambt Delden
 • IJsclub Delden (bestaat sinds 1895)
 • ’t Nut, Departement Delden (bestaat sinds 1837)

Beeldbank

De collectie bestaat uit foto’s, dia’s, (glas)negatieven, films, prenten en krantenknipsels. Op donderdag zijn ook de vrijwilligers die zich bezig houden met de beeldbank aanwezig. Het is mogelijk foto’s in te zien en te laten afdrukken.
Wij maken deel uit van  “Stichting Historisch Centrum Hof van Twente”, een samenwerkingsverband van de kernen binnen de Gemeente Hof van Twente. Een gedeelte van de collectie van de beeldbank kunt u via de website Mijn Stad Mijn Dorp doorzoeken, maar uiteraard ook via deze website.

Vrijwilligers

Het Twents Streekarchief draait volledig op de inzet van medewerkers die er vrijwillig en met enthousiasme werkzaam zijn. Bent u geïnteresseerd in de bewoners van Twente, de geschiedenis van Twente of meer specifiek in de geschiedenis van Delden en heeft u wat vrije tijd over informeer dan eens, geheel vrijblijvend, naar de mogelijkheden ons team te komen versterken. U kunt daarvoor ons informatiecentrum komen bezoeken of telefonisch inlichtingen inwinnen. Interesse is voor ons belangrijker dan “vakkennis”.